ALLMÄNTANDVÅRD

 Allmäntandvård är de undersökningar och behandlingar som är vanligast förekommande och som oftast är   okomplicerade.

LAGA TÄNDERNA

För inte så länge sedan lagade man även små hål, men idag eftersträvar vi att läka ut hål (karies). Men ibland måste man borra bort den angripna biten av tanden och ersätta den med lagningsmaterial.

Det finns olika material som kan ersätta den förlorade tandsubstansen. Några av dem är: Composite, porslinsinlägg, krona. Dessa material har olika hållbarhet. Vilket material man ska välja beror på hur omfattande skadan är. Vi tar alltid upp om det finns olika behandlingsalternativ och upplyser patienten om för- och nackdelar med varje alternativ. Du får även kostnadsförslag för att ha nogrann koll på ekonomin.

TANDUTTAGNINGAR OCH VISDOMTANDSKIRUGI

Att behöva dra ut en tand är aldrig roligt varken för tandläkaren som ska genomföra det eller för patienten som ska genomgå behandlingen och målet är naturligtvis att behålla alla tänder så länge som möjligt. Vissa gånger går dock inte detta, beroende på att tanden kanske inte går att reparera eller byggas på. Att låta en sådan tand sitta kvar utgör stor infektionsrisk och stora bekymmer för patienten i framtiden och därför drar man ut tanden. Med tillräcklig bedövning och i vissa fall premedicinering blir behandlingen relativt skonsamt och atraumatiskt.

I de fall där normal utdragning inte är möjligtg, som fallet, inte sällan med visdomständer som ej helt vuxit ut, behöver man utföra en liten operation för att frilägga och på så sätt dra ut tanden utan större trauma för patienten. Så är fallet oftast med visdomständer där kirurgi är en mycket enklare sätta att ta ut tanden på än konventionell tandutdragning. Även då, med tillräcklig bedövning och premedicinering, kan detta utföras relativt smärt- och besvärsfri för patienten.

Efter en utdragning eller operation är det normalt med ömhet och lätt värk i 3-7 dagar. Vid behov skrivs starkare värktabletter ut av tandläkaren.

BEHANDLING AV TANDLOSSNING/PARODONTIT

Tandköttsinflammation (gingivit) orsakas av bakterier och kan övergå i tandlossning (parodontit) vilket innebär att tänderna förlorar sitt benfäste och blir lösa. Ju tidigare man diagnostiserar och behandlar parodontiten desto större är chansen till läkning och att man kan behålla sina egna tänder. 

Parodontit är vanligast bland äldre vuxna. Sjukdomsförloppet är diskret och patienten har i allmänhet inte märkt av det förrän i sjukdomsförloppets senare skede då tänder börja röra på sig eller bli infekterade. Viss statistik pekar på att nästan varannan person över 50 år har sjukdomen i någon form. Och hjärt och kärl forskning har visat en klar och tydlig samband mellan sjukdomen parodontit och andra hjärt och kärl sjukdomar som man kan drabbas av. Parodontit ökar alltså risken för hjärt och kärl besvär/sjukdomar. 

För att undvika parodontit ska man vara noga med sin munhygien genom att borsta tänderna och använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste för att rengöra mellan tänderna. Har man fått bakteriebeläggningar i tandköttsfickorna blir dessa oåtkomliga för patienten och rengöras av tandläkare eller tandhygienist. Därför är det ytterst viktigt att man går på regelbundna tandläkarbesök dels för att förhindra sjukdomen 

helt eller bromsa och läka en pågående sjukdomsförlopp.

KRONOR OCH BROAR

Om en tand inte bedöms kunna bli tillräckligt hållfast med vare sig fyllning eller annat, eller om en lagning av annan anledning ( estetisk, hygieniskt etc) inte anses vara lämplig, kan en krona vara ett bra alternativ. Dessa framställas sedemera i extremt estetiskt tilltalande porslin med överlägset hållfasthet och baterietäthet och omsluter hela kvarvarande tanden. Den blir tandens nya emalj.

Om man dock har en lucka pga utdragen/förlorad tand framställs istället en bro som är två kronor ihopsatt med en hängande tand emellan och sätts fast på grantänderna på vardera sida av luckan. Den hägnade tand går tätt utefter tandköttet som gör att det ser helt naturligt ut. Broar/kronor sitter fast permanent och har dokumenterat mycket god hållfasthet och livslängd. Dessutom ingår en garanti på 2 år.

ROTBEHANDLING

Det finns olika orsaker till att pulpan inuti tanden dör. Karies (djupa hål i tänderna), läckande fyllningar och tandgnissling är några av dem.

När det uppstår inflammation eller infektion i pulpan skadas denna och det kan orsaka ilningar, molande eller intensiv värk. Tanden kan räddas genom rotbehandling, s.k. rotfyllning, då pulpan tas bort och ersätts med rotfyllningsmaterial . Givetvis är en vital pulpa är att eftersträva men ibland måste man rotbehandla tanden. Återigen kan regelbundna tandläkarbesök förhindra att hål uppkommer eller blir så stora att tänder behöver rotfyllas.

TANDPROTES

Tandprotes finns i två olika former, del- eller helprotes. Vid avsaknad/förlust av tänder och där varken implantatbehandling eller kron och bro behandling av olika medicinska anledningar anses vara lämpliga, kan man ersätta de förorade tänderna med hjälp av proteser. En protes sitter inte fast permanent utan måste tas in och ut av patienten och sitter därför något sämre och känns inte lika naturliga men är fullt funktionsdugliga och har  hjälpt många patienter både estetiskt och funktionellt. 

BETTSKENA

Att pressa tänderna mot varandra eller gnistla gör var och var annan människa i någon fas i livet, medvetet eller omedvetet. Och oftast behövs kanske inte någon åtgärd då slitskador på tänder inte blir så allvarliga och patient inte heller får andra besvärande symtom.

Dock går många och undrar varför man vaknar med huvudvärk varje morgon eller varför tänderna chippats av!?

Anledningen är att de flesta som gör detta gör det omedvetet och oftast under sömnen. Gnistla/pressa tänder är starkt stressrelaterad. Vi kan hjälpa dig med symptomen, dvs tandslitaget och huvudvärken genom att förse dig med individuellt framställd bettskena som fungerar som skydd och avlastning på tänderna. Bettskena bärs när man sover. Du vaknar utvilad och utan käk- och huvudvärk.