Allmäntandvård

Lagningar


Kompositer (Plastfyllningar)

Kompositer är idag det vanligaste fyllningsmaterialet, både för vuxna och barn. Kompositen är en tandfärgad plastmassa som innehåller små partiklar av kvarts eller glas och som härdar, dvs stelnar, när den belyses med ljus. Kompositer binder både kemiskt och mekaniskt till tanden och är dokumenterat mycket bra hållfasthet när den får omges av väggar av tandmaterial.


Glasjonomer

Glasjonomer är en typ av tandfyllningsmaterial som innehåller fluor. Det är vanligt förekommande vid permanenta tandfyllningar på mjölktänder/barn. Hos vuxna utgör den semi permanent fyllningsval. Den främsta fördelen är förmågan att uppta och avge fluor, vilket kan förebygga karies (hål i tänderna). Detta gör att materialet används även på vuxna som permanent fyllning dock vid små reparationer av fyllningar eller där torrhållning vid fyllningsutförandet av olika skäl inte är 100 procentig


Inlay/Onlay

I princip innebär detta att man gör fyllningen av porslin. Avtryck tas på kaviteten. Tekniker framställer exakt fyllning till hålet som passar perfekt och som sedan cementeras fast. En mycket slitstarkt och estetisk helt överlägset alternativ till både glasjonomeren och kompositen. begränsningen är dels att den är dyrare att utföra samt att det inte går att utföra på alla typer av kavieteter/hål.

Kronor och broar


Om en tand inte bedöms kunna bli tillräckligt hållfast med vare sig fyllning eller annat, eller om en lagning av annan anledning ( estetisk, hygieniskt etc) inte anses vara lämplig, kan en krona vara ett bra alternativ (se vänstra bilden nedan). Dessa framställas sedemera i extremt estetiskt tilltalande porslin med överlägset hållfasthet och baterietäthet och omsluter hela kvarvarande tanden. Den blir tandens nya emalj.

Om man dock har en lucka pga utdragen/förlorad tand framställs istället en bro som är två kronor ihopsatt med en hängande tand emellan (se högra bilden nedan) och sätts fast på grantänderna på vardera sida av luckant. Den hägnade tand går tätt utefter tandköttet som gör att det ser helt naturligt ut. Broar/kronor sitter fast permanent och eftersom dessa ersättningar har dokumenterat mycket god hållfasthet och livslängd. Dessutom ingår en garanti på 2 år.


Rotbehandling - Rotfyllning


Denna behandling är aktuell när tandpulpan på ett eller annat sätt är påverkad av yttre faktorer på ett irreversibelt sätt. Det kan vara trauma som då för patienten yttrar sig som konstant huggande värk eller när bakterier på ett eller annat sätt tagit sig in i din tandpulpa och spridit sig ner till tandroten och omgivande rotvävnad. Som patient har man oftast symptom som tuggömhet, molande dov värk. Dock är det inte helt ovanligt att patient inte har några symtom alls. Men infektionen påvisas istället med hjälp av kliniska tester och röntgen. Obehandlad infektion eller annan irreversibel pulpapåverkan löser upp käkbenet successivt och letar sig längre och längre ner. Genom en rotbehandlng dödas dessa bakterier och utrymmen i hela tanden fylls för att inte lämna utrymme för en ny infektion. Tanden förses oftast med en krona pga av dess dokumenterade bakterietäthet och patient kan åter använda tanden som förr.


Tidigare har rotbehandlingar varit smärtsamma behandlingar. Med ny teknik och rätt tillvägagångssätt kan patienten vara trygg i att upplevelsen inte alls lever upp till de myter som existerar om denna behandling.Behandling av tandlossning/Parodontit


Tandlossning (paradontit)  är en sjukdom med långsamt förlopp och ger inte patienten särskilt besvärande symtom förrän det är försent. Sjukdomen börjar så gott som alltid pga en längre tids bristfällig munhygien där bakterier får frodas i de matrester (biofilm) som blir kvar vid tandköttsranden. Den ökade bakteriaktiviteten gör att tandköttet blir inflammerat/rött och lättblödande (friskt tandkött är ljusrosa och blöder inte alls lätt). Det leder till att fickan mellan tanden och tandköttet blir allt djupare. Samtidigt börjar kroppen att lösa upp tandens käkbenstöd som ett immunologisk svar på bakterieinvasionen. Därmed är tandlossningssjukdomen ett faktum. Denna långsamma men successiva benfäste förlust leder till att tänder bli allt längre pga blottade rotytor som förlorat både ben och tandkött kring sig. Detta leder i sin tur till ökad rörlighet i tänderna (oftast detta skede en patient uppmärksammar sjukdomen) och i sitt sista skede ramlar permanenta tänder ut. Men förloppet går att stoppa! Regelbundna tandläkarbesök och hygienistbesök samt lyhördhet om de tips som ges är att bra sätt att dels förebels  att ens drabbas av sjukdomen eller om man redan drabbats, åtminstone få kontroll på sjukdom.


Parodontit är vanligast bland äldre vuxna. Viss statistik pekar på att nästan varannan person över 50 år har sjukdomen i någon form. Och hjärt och kärl forskning har visat en klar och tydlig samband mellan sjukdomen parodontit och andra hjärt och kärl sjukdomar som man kan drabbas av. Parodontit ökar risken för hjärt och kärl besvär/sjukdomar.

 

För att undvika parodontit ska man vara noga med sin munhygien genom att borsta tänderna och använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborste för att rengöra mellan tänderna. Har man fått bakteriebeläggningar i tandköttsfickorna blir dessa oåtkomliga för patienten och rengöras av tandläkare eller tandhygienist.

Tandprotes


Tandprotes finns i två olika former, del- eller helprotes. Vid avsaknad/förlust av tänder och där varken implantatbehandling eller kron och bro behandling av olika anledningar inte anses vara tillämpliga, kan man ersätta de förorade tänderna med hjälp av proteser. En protes sitter inte fast permanent utan måste tas in och ut av patienten och sitter därför något sämre och känns inte lika naturliga men är fullt funktionsdugliga och har  hjälpt många patienter både estetiskt och funktionellt.


Delprotes                                                                                                        Helprotes

Bettskena


Att pressa tänderna mot varandra eller gnistla gör var och var annan människa i någon fas i livet, medvetet eller omedvetet. Och oftast behövs kanske inte någon åtgärd då slitskador på tänder inte blir så allvarliga och patient inte heller får andra besvärande symtom.


Dock går många och undrar varför man vaknar med huvudvärk varje morgon eller varför tänderna chippats av!?

Anledningen är att de flesta som gör detta gör det omedvetet och oftast under sömnen. Gnistla/pressa tänder är starkt stressrelaterad. Vi kan hjälpa dig med symptomen, dvs tandslitaget och huvudvärken genom att förse dig med individuellt framställd bettskena som fungerar som skydd och avlastning på tänderna. Bettskena bärs när man sover. Du vaknar utvilad och utan käk- och huvudvärk.

Tanduttagningar och visdomstandskirurgi


Att behöva dra ut en tand är aldrig roligt varken för tandläkaren som ska genomföra det eller för patienten som ska genomgå behandlingen och målet är naturligtvis att behålla alla tänder så länge som möjligt. Vissa gånger går dock inte detta, beroende på att tanden kanske inte går att reparera eller byggas på. Att låta en sådan tand sitta kvar utgör stor infektionsrisk och stora bekymmer för patienten i framtiden och därför drar man ut tanden. Med tillräcklig bedövning och i vissa fall premedicinering blir behandlingen relativt skonsamt och atraumatiskt.


I de fall där normal utdragning inte är möjligtg, som fallet är med visdomständer som ej helt vuxit ut, behöver man utföra en liten operation för att frilägga och på så sätt dra ut tanden utan större trauma för patienten. Så är fallet oftast med visdomständer där kirurgi är en mycket enklare sätta att ta ut tanden på än konventionell tandutdragning. Även då, med tillräcklig bedövning och premedicinering, kan detta utföras relativt smärt- och besvärsfri för patienten.


Efter en utdragning eller operation är det normalt med ömhet och lätt värk i 3-4 dagar. Vid behov skrivs starkare värktabletter ut av tandläkaren.Ovan kan du hitta information om några av de vanligaste behandliästena som erbjuds på Gnosjö Tandvård till patienter som behöver tandläkare i Värnamo, tandläkare i Gnosjö eller tandläkare i Gislaved. Vi utför alla behandlingar inom allmäntandvården. Saknar du information om någon behandling så är du välkommen att ta kontakt med oss.

       


Adress: Järnvägsgatan 8, Gnosjö

Telefon: 0370-916 79